چاپ این صفحه

محمد قاسمی گوربندی عضو اصلی هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در استان هرمزگان شد

میناب نیوز : محمد قاسمی گوربندی عضو اصلی هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در استان هرمزگان شد.

به گزارش میناب نیوز،در متن حکم  محمد قاسمی گوربندی آمده است.

با سلام و احترام با عنایت به پیشنهاد استاندار هرمزگان،جنابعالی برای مدت یک سال از تاریخ صدور این حکم به عنوان عضو اصلی هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در استان هرمزگان موضوع تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منصوب می گردد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری کلیه اعضاء هیات مزبور ،در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

عبدالنصار همتی

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رای دادن به این مورد
(0 رای)
کد خبر: 2895